Chuyên mục: Kinh Nghiệm

JS – Lựa chọn hiệu năng xử lý performance hay tính dễ đọc readability?

Khi nào chúng ta cần đưa ra lựa chọn giữa hiệu năng xử lý performance và tính dễ đọc readability? Khi nào chúng ta cần phải lựa chọn 1 cái và hi sinh cái còn lại? Vào thời điểm nào chúng ta cần loại bỏ 1 cái trong số chúng để đưa ra giải pháp quyết định?

Tránh sử dụng cấu trúc dữ liệu array động trong PHP

Bài viết này trình bày về cách tiếp cận hướng đối tượng object-oriented là nên sử dụng Classes để thay thế sử dụng arrays trong PHP. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy 1 góc nhìn khác về việc tại sao nên sử dụng Class/Object để thay thế array. Trong thế giới PHP, thì việc sử ...

Làm sao để append 1 thẻ div có chứa directive tới 1 dynamic component

Cách đây không lâu, mình có đọc được 1 câu hỏi trên diễn đàn như sau: “Mọi người cho mình 1 vài lời khuyên với.Mình đang sử dụng Dynamic Component Loader.chả là mỗi khi load 1 component mới mới mình muốn append thêm 1 thẻ div có sử dựng Directive vào trong component đấy.mình đã ...

Tiết kiệm thời gian debug bằng cách log đúng cách

Cách thực hiện logs thế nào gọi là đúng cách? logs giúp tiết kiệm thời gian debug, tìm ra bugs nhanh chóng. Sử dụng các hệ thống log analytics để thống kê, cảnh báo về lỗi của production 1 cách hiệu quả.

Có cần thiết nên sử dụng các packages như entrust hay laravel-permission để phân quyền?

“Bạn đang cần xử lý phân quyền cơ bản giống như kiểu admin role, editor/moderator role, … cho ứng dụng Laravel. Bạn thực hiện google để tìm kiếm giải pháp. Thật tuyệt, kết quả tìm kiếm hiện thị ra 1 loạt các packages có sẵn như zizaco/entrust, spatie/laravel-permission, …bạn chỉ đơn giản là chọn sử dụng 1 ...

Cách kiểm soát exception trong Javascript bằng cách sử dụng async await mà không cần try-catch

Async/await trong ES7 cho phép lập trình viên viết các đoạn mã xử lý bất đồng bộ JS trông giống như xử lý đồng bộ. Trong phiên bản JS hiện tại, chúng ta được biết đến Promises – trợ giúp đơn giản hóa luồng xử lý bất đồng bộ và tránh việc xử lý có ...